Wringt!

Wringt?

daar waar het schuurt ... daar gaat het glanzen. 

“Suzan is in staat om een katalysator en verrijking te zijn in wat onderwijs aan innovatie nodig heeft. Vanuit visie, de waarde van kunst en cultuur en bevlogenheid neemt ze je mee, ondersteunt ze en brengt ze verder. Dit in combinatie met het belang en de meerwaarde van kunst en cultuur in onderwijs in de 21ste eeuw en onze keuzes. Ik zet Suzan graag in om onze (onderwijs) trainers, adviseurs en cursisten in hun kracht te brengen en ben er trots op dat zij zich ook aan ons verbindt.Voor Cultuurmij Oost is Suzan een belangrijke partner in de opdracht die wij ons zelf in onderwijs ten doel stellen.”

Arianne Stoter,
Adviseur en Teamtrekker Cultuur Mij Oost

"Suzan heeft bij het lustrum van mijn school een prima taak vervuld als gespreksleider voor een panel van montessorirectoren. Het succes voor dit deel van de dag berust op het warme vertrouwen dat zij mensen geeft: mensen voelen zich veilig bij haar, ook in een spannende setting. Suzan is geestig, snel, vat goed samen, vraagt door, verbindt en zoekt verschillen. Ze betrekt het publiek optimaal bij het gesprek door 'andere' werkvormen in te zetten. Haar zorgvuldige voorbereiding en haar kennis van de materie leidden tot een interessante en boeiende ochtend. Complimenten!"

Ingrid van der Neut,
Rector Montessori Lyceum Herman Jordan, Zeist


 

Please follow & like us 🙂