Inkt!

Een bijdrage  aan de' body of knowledge' over kunst- en /muziekeducatie. Op deze pagina kunt u korte samenvattingen lezen van publicaties die ik de afgelopen jaren heb geschreven. Schroom niet  te mailen over de inhoud. De professionele discussie is wat het werkveld scherp en vernieuwend houdt.

 

Goutvis

 


Op 8 november 2019 is het boek verschenen dat ik al lang wilde schrijven. Wat gebeurt er als we er niet meer vanuit gaan dat de docent de leerling muziek moet leren maken, maar dat de docent de leerling uitdaagt zichzelf muzikaal te ontwikkelen? Wat ‘als de muziek er al is’ in onze leerlingen? Dat is de centrale vraag van dit boek. Hier vind je meer info over het boek en het eerste deel lees je hier online. Er is ook een podcast beschikbaar (o.a. via Apple & Spotify). Kijk ook de film van de boekpresentatie ↓


Op 17 maart 2018 is het boek verschenen dat ik samen met Olga Potters heb geschreven. Ik ben ontzettend trots op het resultaat en hoop dat het boek voor veel leerkrachten en docenten een inspiratiebron mag zijn om. Hier kun je de inhoudsopgaaf en de inleiding van het boek online lezen. Ik hoor heel graag wat jullie ervan vinden!


muziekdidactiek-3_0 (oktober 2016)

Dit is een verslag uit Klankwijzer van een presentatie die ik heb gegeven voor de Cultuur Mij Oost n.a.v. de afsluiting van de eerste periode Cultuur Educatie Met Kwaliteit. Het is tijd voor een nieuwe muziek didaktiek! Een die beter aansluit bij de veranderingen in het veld. 

 

Werken met groepen, maar hoe? (september 2014)

Dit is een verslag uit Klankwijzer van een studiedag die ik heb gegeven aan docenten van muziekscholen in Gelderland (via cultuurmij Oost) die zich aan het bijscholen zijn om met grotere groepen leerlingen te werken, bijvoorbeeld in het reguliere basisonderwijs.

Cijfers slecht minimalistisch (december 2012)

Dit artikel van mijn hand is verschenen in de Kunstzone van december 2012 en geeft een helder beel over hoe ik denk over het geven van cijfers in de kunsten...

Play that Funky Music Right (juni 2012)

 Dit onderzoek bestudeert de invloed van de software (SmartMusic) op de leerprestaties van 110 beginnende muzikanten op verschillende koperblaasinstrumenten en analyseert welke rol motivatie en zelfregulatie spelen.  

De kick van samenspel (april 2012)

Samen musiceren moet de kern zijn van alle vormen van muziekonderwijs...een boute stelling? Ja wellicht, maar in dit artikel onderbouw ik het wel met stevige argumenten.

Focus op kennis niet genoeg in een maatschappij die gericht is op innovatie (december 2011)

Ik denk dat de titel voor zich spreekt. Een wetenschappelijk onderbouwd artikel over verbeeldingskracht. De kern van de kunst.

A Childs' greatest achievement is possible in play (juni 2011)

Een literatuur onderzoek naar de rol van vrij muzikaal spel als uitgangspunt voor een muziekeducatieve aanpak voor kleuters.

Het belang van tijd om te 'prutsen' in het muziekonderwijs (februari 2011) 

Speelruimte in de door de docent gecreëerde leercontext (fysiek, pedagogisch, didactisch en organisatorisch) is een voedingsbodem  voor creatieve ontwikkeling en er lijkt een relatie te bestaat tussen de mate van speelruimte die een docent biedt en zijn persoonlijke opvatting over creativiteit. 


Muzikantschap 3.0 een dubbelinterview (juni 2010)

In gesprek met mijn goede vriendin en partner in crime Tet Koffeman. Nu studieleider van de bachelor "musician 3.0" van het conservatorium van Utrecht. Samen verkenden wij al in 2010 wat nu echt van belang is voor een muzikant in deze tijd: in contact met zichzelf, de ander én de wereld waarin wij leven.


Please follow & like us 🙂